הסדרי תשלום

תרגולים בסטודיו:

5 שעורים 325 שקלים.
10 שעורים 600 שקלים.
15 שעורים 825 שקלים.
30 שעורים 1500 שקלים.


חופשי חודשי 380 כולל: שעורים בסטודיו, שעורים ב Zoom, הקלטות של שעורים

תרגולים ב Zoom

שעור בודד 40 שקלים.
5 שעורים 180שקלים.
10 שעורים 350 שקלים.

חופשי חודשי רק ל Zoom + הקלטות, ללא תרגול בסטודיו 320 שקלים.
הקלטת זום ללא נוכחות בשעור – בהתאם לכרטיסיה שנרכשה, ( מחיר שעור).
חופשי חודשי 380 כולל:
שעורים בסטודיו, שעורים ב Zoom, הקלטות של שעורים

ניתן לחלק לתשלומים.