רצף תרגול בסיסי

תרגילים

 

תנוחות ישיבה שכיבה

תנוחות הפוכות וסיכום